Nariai


 

 

Bendruomenės nariais gali būti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos kilę asmenys ir jų šeimos nariai. Nariu tampama, padavus raštišką pareiškimą artimiausiai VLB apylinkės valdybai. Nariais gali būti priimami ir jokiai LB apylinkei nepriklausantys asmenys. Jie įrašomi į Vokietijos LB valdybos sudaromą narių sąrašą. Nariai moka solidarumo įnašą. Šiuo metu jis yra nustatytas € 24,- per metus. (Nedirbantiesiems € 12,-). Studijuojantieji ir nepasiturintieji gali būti nuo solidarumo mokesčio mokėjimo atleisti. Jei norite tapti Vokietijos LB nariu, užpildykite nario pareiškimo anketą ir pasiųskite ją artimiausiai apylinkės valdybai arba tiesiai Vokietijos LB valdybai. 

 

 

Nario pareiškimas 

 

 

 

 

Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!