Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkų ir narių suvažiavimas Bremene

 

Lapkričio 5 - 7 dienomis Bremene įvyko Vokietijos lietuvių bendrijų pirmininkų ir narių suvažiavimas. Jame buvo aptariamos aktualios temos: kultūrinis - švietėjiškas darbas, bendruomenių išlikimas bei migracija, keliamas klausimas, ar mes netapome lietuviais, kuriems nebereikia Lietuvos. Ypač stipriai buvo diskutuojama apie lietuviškų mokyklėlių svarbą mišriose šeimose augantiems vaikams.

 

Trys suvažiavimo dienos prabėgo greitai. Išsiskiriant palinkėjome vieni kitiems gražių ir prasmingų ateinančių metų. Kitamet susitiksime visi Dresdene.