Tikslai ir uždaviniai

 

Vokietijos lietuvių bendruomenė yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, turinčios savo padalinius 37-iuose pasaulio kraštuose, dalis. Ji vienija visus Vokietijoje gyvenančius lietuvius ir atstovauja jų interesams.
Bendruomenės tikslai:

• Burti po visą Vokietiją pasklidusius lietuvius bendriems
   užmojams ir bendravimui tarpusavyje.
 
• Išlaikyti tautiškumą:
  - skatinti lietuvių kalbos vartojimą ir jos mokymąsi;
  - puoselėti lietuvišką auklėjimą bei lavinimąsi;
  - nepamiršti tėvynės tradicijų;
  - steigti ir išlaikyti lietuvių chorus bei liaudies šokių grupes,
    bibliotekas, tėviškės muziejų, kultūros institutą ir savo spaudą;
  - rengti studijų dienas, parodas ir kitus kultūros renginius
    vietos, krašto ir visos Vokietijos mastu.
 
• Atstovauti Vokietijos lietuvių kultūriniams, teisiniams ir
   socialiniams reikalams viešose ir privačiose įstaigose.
 
• Rūpintis pagalbos reikalingais tautiečiais,
   ypač naujai atvykstančiais į Vokietiją.
 
• Skatinti lietuvių ir vokiečių bendradarbiavimą kultūrinėje srityje; skleisti
   žinias apie Lietuvą ir jos kultūrą gyvenamojo krašto žmonėms.
 
• Padėti Lietuvai, įžengusiai į Europą, atitinkamai įtaigojant
   krašto gyventojų, verslininkų ir politikų nuotaikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!